Algemene voorwaarden Cribb Coach

Voor woningzoekers die gebruik maken van de Cribb Coach |   mei 2022

Artikel 1: Kosten

 1. De Cribb Coach kan worden verkregen door een éénmalige betaling van € 25,- (of anders bij gebruik kortingscode).
 2. De betaling vindt plaats bij aanvang middels online betaling (iDeal of Credit Card).
 3. In geval van een succesvolle aankoop van een woning binnen Cribb, berekent Cribb aan de Cribb Coach klant (aankoper), een succes-fee van € 599,- incl. BTW. Geen aankoop = geen kosten ( zie ook artikel 4).
 4. Voor de betaling van zowel de succes-fee stuurt Cribb een digitale factuur naar de klant met een betalingstermijn van 2 weken.

Artikel 2: Werkwijze en verantwoordelijkheden

 1. Na aanvraag en betaling van de éénmalige betaling, wordt voor de klant een account aangemaakt: Account voor Cribb voor het zoeken en verkopen van een woning. Dit wordt verzorgd door de Cribb Coach.
 2. De Cribb Coach draagt zorg voor het publiceren van de woning van de klant (dit is al mogelijk met 1 foto). De Cribb Coach is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de woninginformatie. Deze ligt bij de klant zelf.
 3. Indien de klant zelf geen foto(‘s) aanlevert, gebruikt de Cribb Coach een Google Streetview beeld.
 4. De Cribb Coach mag besluiten de aangeleverde woninginformatie niet te publiceren. In dat geval zal de Cribb Coach hierover altijd contact opnemen met de Cribb Coach klant.
 5. Zodra de Cribb Coach de woning heeft gepubliceerd, krijgt de klant automatisch een emailbericht over het vervolg en de termijn van volledige toegang tot het Cribb-woningaanbod.
 6. De Cribb Coach verzorgt geen aan- en verkoopwerkzaamheden voor de Cribb Coach klant zoals daar zijn bezichtigingen, verkoopgesprekken of onderhandelingen. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de Cribb Coach klant zelf. De Cribb Coach faciliteert alleen digitaal deze processen.
 7. Onderdeel van de Cribb Coach digitale dienstverlening is een modelmatige vraagprijsindicator. De Cribb Coach klant mag van deze indicator gebruik maken maar blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de bepaling van de vraagprijs van zijn woning binnen het Cribb-platform.
 8. Bij een succesvolle verkoop van de eigen woning, maakt de verkopende partij het koopcontract op. Onderdeel van de Cribb Coach dienstverlening is het aanleveren van een koopcontract aan de Cribb Coach klant in geval van een verkoop. De Cribb Coach klant is verplicht de verkoop te melden aan de Cribb Coach zodat deze de status van de woning kan wijzigen. Tevens levert de Cribb Coach een koopcontract aan welke de klant zelf definitief dient op te maken voor gebruik.
 9. Cribb B.V. en/of de Cribb Coach kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de bepalingen zoals zijn vastgelegd in de koopakte. De klant blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor hetgeen in de koopakte vermeld staat. De Cribb Coach is een dienst op basis van execution only. De klant blijft volledig zelf verantwoordelijk voor aan- en verkooptransacties.

Artikel 3: Tussentijds overstappen naar een makelaar

 1. Klanten die gebruik maken van de Cribb Coach, mogen op ieder moment overstappen naar een makelaar die deelneemt aan Cribb. Voor de overstap naar een makelaar, brengt de Cribb Coach geen kosten in rekening bij de betreffende Cribb Coach klant.
 2. Zodra de gekozen makelaar en de klant tot overeenstemming zijn gekomen, meldt de makelaar dit aan de Cribb Coach.
 3. De overstap is compleet nadat de Cribb Coach de klant heeft overgedragen aan de makelaar en deze de overdracht heeft bevestigd door het aanmaken van een aan- en/of verkoopdossier voor de betreffende klant.
 4. Daarna stopt de Cribb Coach de werkzaamheden voor de betreffende klant per direct.
 5. De klant gaat vervolgens verder binnen Cribb met de gekozen makelaar conform de afspraken die beide partijen onderling zijn overeengekomen.
 6. De Cribb Coach draagt alle reeds ingevoerde woninginformatie (zoals bijvoorbeeld foto’s, plattegronden e.d.) zonder kosten over aan de betreffende makelaar.

Artikel 4: Opzeggen

 1. Het gebruik van Cribb is voor de Cribb Coach klant op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat bij geen succes (lees: geen aankoop), de Cribb Coach klant zonder kosten, anders dan de éénmalige kosten van de Cribb Coach bij aanvang, kan stoppen.
 2. Nadat de klant de samenwerking met de Cribb Coach heeft gestopt, stapt de klant automatisch over op het gratis Basis abonnement van Cribb.
 3. Indien de Cribb Coach klant zijn Cribb account tussentijds deactiveert, dient deze hiervan de Cribb Coach op de hoogte te stellen. Met het deactiveren van zijn Cribb account, blijft de klant verplicht om eventuele betalingen te blijven doen (bijvoorbeeld een eventuele succes-fee indien deze van toepassing is).
 4. Nadat een klant eerst een succesvolle aankoop binnen Cribb heeft gedaan en vervolgens aan de Cribb Coach verzoekt om zijn oude woning te verwijderen, is de Cribb Coach klant een exit-fee van € 599,- verschuldigd. Indien niet eerst een succesvolle aankoop is geweest, hoeft de klant geen exit-fee te betalen zodra de woning van Cribb wordt gehaald.

Artikel 5: Overige bepalingen

 1. Aanvullend op deze bepalingen zijn van toepassing de Privacy- en cookieverklaring en de Gebruikersvoorwaarden van Cribb zoals vermeld staan op www.cribb.nl.