Skip to main content

Dit blog is een reactie op een artikel op FD.nl van 26-5-2022

“Hoe een rij studentenpanden een Amsterdams buurtje ontwricht”

Het zijn allang niet meer alleen de starters die last hebben van de situatie op de woningmarkt. Iedereen die ‘woont’ voelt de pijn. Kopers, doorstromers, huurders, instromers en zelfs de statushouders. Het is een nationaal probleem dat nationaal opgelost moet worden. Er ligt dus een hele belangrijke rol voor de minister van Wonen. Want als er één persoon is die zich verantwoordelijk zou moeten voelen om dit probleem op te lossen, dan is het Hugo de Jonge wel. Misschien is dit probleem wel hardnekkiger dan zijn vorige ‘klus’.

Doorstroming is het medicijn

Je zou als woonconsument haast denken: “Even niets doen en wachten tot het overwaait”. Maar dat is een slecht advies. Want alle sectoren van de woningmarkt lijken op slot te zitten. De tijdelijke opleving van de rente, waardoor het woningaanbod op Funda.nl is gestegen, zal ook van korte duur zijn. In no time wordt dat extra plukje aanbod verkocht en zijn we weer terug bij af.

Doorstroming in de markt is één van de belangrijkste zaken die bij kan dragen aan de oplossing. De woningzoekers en verkopers in de koopwoningmarkt lijken nu te staken en dat is funest. De koopwoningmarkt is traditioneel gezien de motor van de woningmarkt als geheel. Als die een goede doorstroming kent, brengt dat de andere sectoren zoals bijvoorbeeld de huurmarkt ook mee in beweging.

OMT voor de woningcrisis

Nieuwbouw is een manier om doorstroming te realiseren. Maar we zien dagelijks dat de bouwproductie niet gehaald wordt. Bouwen is dus veel te complex om op korte termijn de noodzakelijke doorstroming te krijgen. Er is dus meer nodig. Slimme technologie en de juiste regelgeving vanuit de Den Haag. Kortom, meer publiek private samenwerking in de woningmarkt. Wordt het niet eens tijd voor een OMT voor de woningcrisis?

Doorbreek de crisis in de woningmarkt

Jeroen Wilhelm, Mede-oprichter en directeur van Cribb