Skip to main content

Dit blog is een reactie op een artikel op Radar van 27 juli 2022

Er lijkt weer rust te zijn in de woningmarkt. Er zijn de laatste weken weer meer woningen beschikbaar gekomen en je mag weer een gezonde bieding doen met kans van slagen. Het lijkt bijna of alles weer terug naar normaal is. Maar schijn bedriegt want de woningmarkt is nog helemaal niet in balans. We mogen dus niet te vroeg juichen.

Verborgen woningnood

Een groot gevaar is dat de politiek binnenkort gaat melden “zie je wel, onze aanpak heeft gewerkt”. Want als er iets gefaald heeft, zijn het de acties vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Die hebben zich vooral gericht op de bouwproductie en die ligt nog ver achter op de planning. Er zijn (helaas) nog veel problemen om de woningmarkt, waarvan het grootste probleem het tekort aan woningen is.

Het aanbod is, ondanks de stijging van het woningaanbod op de huizensites, nog steeds historisch laag. En de vraag is onverminderd hoog. Maar grote groepen woningzoekers hebben even pas op de plaats gemaakt. Mede onder druk van de stijgende rente en toegenomen onrust over de economische groei. Mede daardoor lijkt de druk van de ketel te zijn terwijl dat dus niet zo is.

Innovatie blijft belangrijk

Het voordeel van een gezondere woningmarkt is ook dat het de gehele Nederlandse economie ondersteunt. Het laatste wat we moeten doen is dus het dossier ‘woningmarkt’ afvinken van de to-do lijst. Er is echt nog heel veel meer groei te behalen. Alle reden dus om volop aandacht te blijven geven aan de problematiek op de woningmarkt en innovatie te blijven stimuleren.

Daarom blijft Cribb door innoveren en denkt na over de veranderingen in de markt. Optimale matching van vraag en aanbod blijven centraal staan in de visie van Cribb waarbij het platform onzichtbare vraag of onzichtbaar aanbod, zichtbaar wil maken.