Skip to main content

Dit blog is een reactie op een artikel op NOS.nl van 17-8-2022

Het kabinet gaat in het kader van de stikstofproblematiek kijken naar innovaties. Eindelijk komt het kabinet met het ‘i-woord’. Dat werd tijd want tot nu toe was het vooral oude wijn in nieuwe zakken. Woorden zoals ‘slim’ en ‘intelligent’ zijn niet genoeg om de grote problemen op te lossen. De hoop is dat de regering dit nu ook gaat bekijken voor de vele andere hoofdpijndossiers. De woningmarkt bijvoorbeeld.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer komt tot nu toe vooral met meer regelgeving. Het nadeel daarvan is dat meer regels aan de ene kant een probleem lijken op te lossen maar aan de andere kant vaak een nieuw probleem opleveren. De nieuwe regels voor het bied-logboek lijken bijvoorbeeld een belangrijk probleem op te lossen maar geven eerder een schijnzekerheid voor de consument.

Innovatie in het nauw

Nederland heeft van oudsher creatieve ondernemers die oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen. Ook voor de woningmarkt zijn die aanwezig in de markt. Maar niet al die innovaties redden het zonder support vanuit de overheid. De woningmarkt is van oudsher het domein van partijen zoals de NVM en krijgen alle steun en aandacht vanuit Den Haag. In 2001 lanceerde de NVM Funda.nl. Toen vernieuwend maar anno 2022 niet meer dan een online-etalage voor woningen. In ruim 20 jaar is de markt veranderd terwijl Funda al 20 jaar hetzelfde doet.

Daarom is het van belang dat nieuwe initiatieven in de markt meer ruimte en aandacht krijgen van de overheid. Zoals nu gedaan wordt voor de stikstofproblematiek. Dat gaat zorgen voor versnelling bij het oplossen van de problematiek. Met marktwerking alleen, redden niet alle goede ideeën het.