Pers-pagina

Contactgegevens Pers

06-1053 7311

Downloads voor Pers

Logo
Beelden

 

 

Cribb in de pers

Persberichten van Cribb

10 mei 2022 - Onzichtbaar woningaanbod nu voor iedereen zichtbaar

Huizensite Cribb.nl breidt totale woningaanbod uit met 25%

Ridderkerk, 10 mei 2022 – Vandaag lanceert huizenplatform Cribb een nieuwe functie waarmee het woningaanbod dat voorheen alleen binnen Cribb inzichtelijk was, nu ook openbaar wordt gemaakt. Hiermee neemt Cribb de drempels weg voor woningzoekers om aan te sluiten bij het platform. Hoe meer deelnemers Cribb heeft, des te groter is de kans dat zij een koopwoning weten te vinden.

Het unieke karakter van Cribb.nl is dat woningzoekers alleen het woningaanbod kunnen zien als ook zij hun eigen woning in het platform aanbieden. “De visie van Cribb is dat woningzoekers bij elkaar mogen binnenkijken als ze samenwerken binnen het platform. Dat is nog steeds het geval”, aldus Jeroen Wilhelm, directeur van Cribb. “Het aanbod dat nu openbaar is gemaakt, is niet herkenbaar maar geeft wel een beeld van wat je binnen Cribb kunt verwachten”.

Alle beschikbare woningen worden openbaar getoond met een vervaagde foto en enkele kenmerken zoals soort woning, bouwjaar, woonoppervlakte en indicatie van de vraagprijs.

Een kwart meer woningaanbod
Cribb heeft de afgelopen periode de eerste groep woningzoekers weten aan te trekken. Daardoor is het woningaanbod flink gegroeid. Het bedrijf wil de komende maanden uitbreiden met meer uniek woningaanbod. Door het inzichtelijk maken van het reeds beschikbare aanbod, verwacht het deze ambitie waar te gaan maken. Inmiddels is door Cribb ongeveer 25% uniek woningaanbod aan de totale voorraad toegevoegd. Het potentieel is meer dan een verdubbeling van het aanbod dat zichtbaar is op de reguliere huizensites.

Over Cribb
Cribb is een landelijk initiatief dat zich ten doel stelt om de koopwoningmarkt in beweging te brengen. Via Cribb.nl krijgen (koop)woningzoekers inzage in het woningaanbod van mede-woningzoekers. Om dat inzicht te krijgen moet de zoeker zijn eigen woning zichtbaar maken binnen het platform. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem van woningzoekers onder elkaar die onderling matches maken. Meer informatie is te vinden op www.cribb.nl.

—————————-

Meer informatie:

Voor meer informatie (of een rondleiding door het platform) neem contact op met:

Jeroen Wilhelm, Directeur Cribb
jeroen@cribb.nl
06-10537311

17 januari 2022 - Huizensite breekt door met unieke woningen voor zoekers

Ridderkerk, 17 januari 2022 – Hoewel 17 januari bekend staat als ‘Blue Monday’, de meest deprimerende dag van het jaar, brengt huizensite Cribb (www.cribb.nl) juist vandaag positief nieuws voor woningzoekenden. Er zijn ruim 3.000 woningen beschikbaar om naar te kijken, want het platform is aan een opmars bezig. Het doel om alle woningzoekers in Nederland weer perspectief te bieden op een woning*, komt steeds dichter bij.

Het platform draait de markt om doordat woningzoekers elkaars woning kunnen bekijken en ze tegelijkertijd zowel zoeker als verkoper zijn. In de huidige markt zijn circa 250.000 zogenaamde doorstromers op zoek naar een nieuwe koopwoning. Dit zijn mensen die nu in een koopwoning wonen maar op zoek zijn naar een nieuwe koopwoning. Dat betekent dat er zo’n 250.000 woningen latent in verkoop staan. Maar deze verkopers willen eerst kopen en dan pas verkopen. Daardoor zit iedereen op elkaar te wachten. Op het Cribb-platform wordt dat doorbroken.

Vraag en aanbod in balans
Cribb.nl is een gesloten platform dat alleen toegankelijk is als je ook zelf je woning aanbiedt. Dat betekent dat je alleen met een account en door een eigen woning in te brengen, inzage krijgt in het beschikbare woningaanbod binnen het platform. “Ons model gaat uit van wederkerigheid en samenwerking, iets dat in deze tijd een welkome afwisseling is.” Aldus Jeroen Wilhelm, mede-oprichter en directeur van Cribb. “Het etalagemodel van de huidige huizensites werkt niet in de huidige markt waar veel vraag en weinig aanbod is**. In de afgeschermde omgeving van het Cribb-systeem ontstaat een marktwerking die meer in balans is.” Inmiddels zijn de eerste 15 succesvolle aankopen binnen Cribb een feit.

Starters ook welkom
Zodra het aantal woningen binnen het platform voldoende is, krijgen ook starters toegang tot de site om daarmee de doorstroming volledig te maken. “We monitoren voortdurend of er voldoende woningen in onze database zitten die voor starters geschikt zijn. Zodra dat het geval is, worden zij ook toegelaten.” Aldus Wilhelm. Inmiddels zijn enkele tientallen starters al toegelaten en heeft dat geleid tot de eerste aankopen vanuit deze doelgroep.

* https://www.telegraaf.nl/financieel/429997560/makelaars-merken-toenemende-frustraties-bij-huizenzoekers

** https://www.nvm.nl/nieuws/2022/schraal-aanbod-stuwt-prijs-koopwoning

Meer informatie:

Voor meer informatie (of een rondleiding door het platform) neem contact op met:

Jeroen Wilhelm, Directeur Cribb
jeroen@cribb.nl
06-10537311

Over Cribb
Cribb is een landelijk initiatief dat zich ten doel stelt om samen met de makelaars de koopwoningmarkt in beweging te brengen. Via Cribb.nl krijgen (koop)woningzoekers inzage in het woningaanbod van mede-woningzoekers. Om dat inzicht te krijgen moet de zoeker zijn eigen woning zichtbaar maken binnen het platform. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem van woningzoekers onder elkaar die onderling matches maken. Bij iedere transactie is de begeleiding van een makelaar vereist. Meer informatie, kosten en voorwaarden vind je op www.cribb.nl.

8 juli 2021 - Nieuw platform biedt woningzoekers grotere en eerlijkere kans op nieuwe woning

Ridderkerk 8 juli 2021 – De woningmarkt in Nederland zit op slot. Het aanbod van koopwoningen is historisch laag en overbieden is inmiddels de norm. Dit alles stuwt de prijzen alsmaar omhoog*, waardoor woningzoekers steeds vaker de hoop opgeven en zelfs stoppen met zoeken. Het nieuwe initiatief Cribb wil deze situatie doorbreken door koopwoningen van woningzoekers exclusief te tonen aan mede-woningzoekers. Hierdoor wordt een groot aanbod dat nu onder de radar blijft zichtbaar. Het online platform is gelanceerd met als stevige ambitie het beschikbare woningaanbod in Nederland binnen een jaar te verdubbelen met circa 20.000 woningen.

Een groot deel van de woningzoekers heeft zelf een koopwoning, maar biedt deze pas aan zodra ze zelf een woning gevonden hebben. “Nu het aanbod zo laag is, is de markt bijna volledig tot stilstand gekomen”, stelt Jeroen Wilhelm, mede-oprichter en directeur van Cribb. “De oplossing van het probleem ligt voor een groot deel in de handen van de woningzoeker zelf. Die kan zijn eigen woning te koop aanbieden. Cribb biedt hiervoor een afgesloten en beveiligd platform. Andere woningzoekers krijgen hier inzage in het woningaanbod van mede-zoekers. De enige voorwaarde om die toegang te krijgen is dat ook zij hun eigen koopwoning binnen het Cribb-platform exclusief aanbieden. Op die manier wordt het werkelijke aanbod zichtbaar en komen meer mensen aan een nieuwe woning op korte termijn.”

Nieuw gecreëerde woningmarkt biedt meer kans op succes
De traditionele huizensites in Nederland presenteren momenteel in totaal circa 23.000 woningen. De overheid toont aan dat er een tekort is van 331.000 woningen in 2020*. En er zijn ongeveer 200.000 transacties per jaar. Wilhelm: “Dan blijven er minimaal 130.000 woningzoekers over. Dat is dus het potentieel van de markt. Maar we verwachten dat het er heel veel meer zijn. Niet voor niets erkennen alle betrokken partijen, waaronder woningbouwcorporaties, makelaarsorganisaties en overheden, dit als een groot maatschappelijk probleem. Ramon Stoffer, NVM-voorzitter regio Noord-Holland-Noord: “De vastgelopen woningmarkt heeft een ‘out-of-the-box’-oplossing nodig. Cribb creëert een woningmarkt naast de bestaande markt wat de kansen op succes vergroot.”

Alléén voor consumenten
Omdat je alleen toegang hebt tot het Cribb-platform als iemand zijn eigen woning aanbiedt, zijn de woningen niet beschikbaar voor investeerders. Dit houdt de woningen uitsluitend beschikbaar voor consumenten. Zo wordt voorkomen dat ze in handen komen van niet gewenste investeerders en huisjesmelkers. Cribb heeft als doel om de volledige woningmarkt in beweging te brengen. Dat betekent ook dat starters op de koopwoningmarkt zich kunnen aanmelden. Daarvoor is wel eerst een groter aanbod van koopwoningen nodig. “Zodra het woningaanbod binnen Cribb groot genoeg is, kunnen we starters toelaten. Als dat gebeurt is de cirkel pas echt rond.”

Makelaar als regisseur
Woningzoekers die mee willen doen met Cribb kunnen dit uitsluitend doen via tussenkomst van zowel een aankoop- als een verkoopmakelaar. “De makelaar is een professionele begeleider en biedt bescherming in het proces aankoop en verkoop. Als online platform kunnen wij de consument niet persoonlijk begeleiden waar een makelaar dat wel kan”, aldus Wilhelm. Hans van der Ploeg, directeur VBO, brancheorganisatie voor makelaars: “Er is sprake van krapte op de Nederlandse woningmarkt, daar is geen discussie over. Vooral mensen met een middeninkomen vinden maar moeilijk een passende woning in de huidige situatie. Dat zorgt er voor dat er nu mensen zijn die een woning ‘bezet houden’ die soms best willen verhuizen. Door de wederkerigheid van het nieuwe platform van Cribb wordt juist dit aanbod eerder zichtbaar en houdt het de huizenmarkt in beweging.”

*https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/hoogste-prijsstijging-koopwoningen-in-bijna-20-jaar

**https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/staat-van-de-woningmarkt-2020

 

Meer informatie:
Voor meer informatie (of een rondleiding door het platform) neem contact op met:
Jeroen Wilhelm, jeroen@cribb.nl, 06-10537311

Over Cribb
Cribb is een landelijk initiatief dat zich ten doel stelt om samen met de makelaars de koopwoningmarkt in beweging te brengen. Via Cribb krijgen (koop)woningzoekers inzage in het woningaanbod van mede-woningzoekers. Om dat inzicht te krijgen moet de zoeker enkel ook zijn eigen woning zichtbaar maken binnen het platform. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem van woningzoekers onder elkaar die onderling matches maken. Bij iedere transactie is de begeleiding van een makelaar vereist. Meer informatie, kosten en voorwaarden vind je op www.cribb.nl.

Contact met Cribb

Voor vragen van de pers over Cribb of aanvragen voor een interview, stuur ons dan een email.