Privacy voor iedereen

Privacy is van groot belang voor Cribb en de gebruikers. Daarom hebben we een speciaal voor iedere gebruikersgroep een aparte privacy- en cookieverklaring gemaakt. Om de aandacht voor en het belang van privacy te benadrukken, streven we ernaar om dit voorjaar een onafhankelijk keurmerk voor privacy te behalen.

Klik hieronder op het tabblad van je keuze om de juiste privacy- en cookieverklaring te lezen.

Versie: 1  november 2021 | Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2021.

 

Privacy- en cookieverklaring voor makelaars met een Cribb PRO-account

Cribb.nl (hierna ook: “het Platform” en “Cribb”), stelt woningzoekers in staat om woningen te vinden van andere deelnemers aan het Platform die elders niet te vinden zijn. Cribb is in staat om zo een uniek aanbod te koppelen aan de woonwensen van woningzoekers.

Op het platform van Cribb worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst. Cribb respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving verwerken.

Het Platform is voor iedereen toegankelijk. Echter, enkel volledig aangemelde zelfstandige gebruikers, makelaars en aan makelaars gekoppelde gebruikers kunnen gebruik maken van het Platform. Deze privacy- en cookieverklaring ziet toe op de gegevens die Cribb verwerkt van de makelaars die toegang krijgen tot het Platform.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de onderstaande gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden.

 • Inloggegevens
 • NAWTE-gegevens
 • Naam hoofdgebruiker (eventueel meerdere gebruikers)
 • Kantoorgegevens
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Financiële gegevens
 • Transactie-overzicht klanten van makelaar
 • Beeldmateriaal

 

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS       

De hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dit noodzakelijk is om een van de hierbeneden genoemde doeleinden te behartigen:

 • Registratie van jouw account als makelaar en/of makelaarskantoor op het Platform.
 • Het beheren van jouw makelaars(kantoor)-pagina op het Platform.
 • Het uitwisselen van berichten met woningzoekers.
 • Het aanbieden van een functionele website (o.a. via plaatsen cookies).
 • Het afhandelen van een contactverzoek via het contactformulier op het Platform.
 • Om contact met je te kunnen leggen per e-mail (in het kader van de door jou afgenomen dienst of nieuwsbrief)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als jij hiervoor toestemming geeft (denk aan het inschrijven voor de nieuwsbrief), dit noodzakelijk is om een overeenkomst met je uit te kunnen voeren (denk aan jouw opdracht om een account aan te maken), of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben.

Registratie en beheren van jouw account als makelaar en/of makelaarskantoor op het Platform

Om als makelaar gebruik te kunnen maken van het Platform verwerkt Cribb van jou de gegevens zoals onder ‘Categorieën persoonsgegevens’ is opgesomd. In tegenstelling tot de gegevens van klanten van makelaars, handelt Cribb als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de makelaars zelf. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou of jouw werkgever.

Binnen een voor jou ingericht dashboard krijg jij als makelaar inzicht in verschillende zaken, zoals:

 • Huidige leads
 • Verkoopklanten
 • Aankoopklanten
 • Transacties en facturen
 • In- en uitgaande berichten

Wij bewaren jouw gegevens en die van jouw kantoor voor zolang dat je gebruik maakt van Cribb.nl. Deze gegevens worden verwijderd op het moment dat jij je uitschrijft als gebruiker van Cribb.

Het beheren van jouw makelaars(kantoor)-pagina op het Platform

Als makelaar biedt Cribb jou de uitgelezen mogelijkheid om jouw klanten te helpen bij het vinden van hun droomhuis. Dankzij de werkwijze van Cribb biedt het je daarnaast de mogelijkheid om ook leads binnen jouw klantenbestand te bewegen hun woning in de verkoop te zetten via het Platform.

Op Cribb.nl heb jij als makelaar toegang tot jouw eigen makelaars(kantoor)-pagina. Hier heb je o.a. inzage in het aantal actieve (gekoppelde) klanten dat je hebt, eventuele leads en openstaande factuurbedragen. Als makelaar verwerken wij mogelijk ook jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan kantoornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam hoofdgebruiker en e-mailadres hoofdgebruiker en logingegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen om jou (en jouw kantoor) gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening. Eventuele persoonsgegevens worden dan ook verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou of jouw werkgever.

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken ontvang je mogelijk ook berichten vanuit Cribb per e-mail en via notificaties op het platform. Dit zijn allen serviceberichten en betreffen onder meer notificaties over de aanmelding van nieuwe klanten, de verkoop van woningen en aanvragen tot de waardebepaling van woningen. In het berichtencentrum kun je aangeven welke berichten je wel/niet per e-mail wenst te ontvangen.

Financiële gegevens zoals openstaande facturen bewaren wij tot maximaal 7 jaar in het kader van de bewaarplicht hiertoe voor de Belastingdienst.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zie voor specifieke bewaartermijnen de bijbehorende verwerkingsdoeleinden.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Wel is het mogelijk dat jouw gegevens verwerkt worden door zogeheten verwerkers van het Platform. Zij verwerken jouw gegevens mogelijk bij het inzien, opslaan en/of ordenen van jouw gegevens. Dit gebeurt enkel wanneer dit noodzakelijk is om het Platform aan jou aan te kunnen bieden. Cribb.nl heeft de volgende categorieën verwerkers ingeschakeld:

 • Servicedesk voor klantcontact
 • IT-dienstverleners

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende (fysieke, technische en organisatorische) beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten (zichtbaar als het slotje in de adresbalk van jouw browser) ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie. Ook kan het zijn dat we het gebruik door gebruikers van het Platform bijhouden door middel van logging. Dit vindt plaats om fraude en misbruik tegen te gaan.

Om de toegang tot het Platform zo goed mogelijk te beveiligen is er verder gekozen voor gelaagdheid met betrekking tot de beveiliging bij het inloggen. Bij het registreren wordt aan nieuwe gebruikers een verificatiemail toegestuurd om fraude te voorkomen. Waar het inloggen daarna voor woningzoekers alleen mogelijk is met een gebruikersnaam in combinatie met een sterk wachtwoord, wordt makelaars de mogelijkheid geboden om in te loggen middels twee-factor-authenticatie. Dit gelet op het grotere aantal persoonsgegevens dat door makelaars op het Platform wordt verwerkt. Deze twee-factor-authenticatie bestaat uit jouw wachtwoord en een tweede middel van beveiliging, zoals een per sms gestuurde toegangscode. Toegang is dus enkel mogelijk door deze allebei in te vullen wanneer hierom gevraagd wordt. Zo blijven jouw eigen gegevens en die van woningzoekers veilig opgeslagen.

Gelet op de eigen verantwoordelijkheid van makelaars op het Platform voor de persoonsgegevens van haar klanten, ligt de keus bij het wel of niet gebruik maken van twee-factor-authenticatie bij de makelaar zelf.

 

COOKIES

Wij maken op Cribb gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan Cribb naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van Cribb.nl mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van Cribb te analyseren en het op basis daarvan te verbeteren (analytische cookies);
 • om de bezoekers van Cribb (ook op andere websites) te voorzien van interessante advertenties (marketing cookies).

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van Cribb goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij Cribb kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen Cribb of een gekozen filter.

 

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van Cribb.nl, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

 

Marketing cookies

 • Facebook pixel

Wij maken gebruik van een Facebook Pixel om Cribb te analyseren, waarmee we Facebook voor onze bezoekers kunnen personaliseren. De cookie slaat informatie op zoals: welke Facebookgebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc.

Ook evalueert Facebook de effectiviteit van haar advertenties middels deze pixel. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform.

De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is ingesteld op één jaar.

Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

 • Google Tag Manager

Deze website maakt ook gebruik van het tagmanagementsysteem van Google. Google Tag Manager.

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons platform zijn verbonden, waaronder makelaarskantoren. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun jij ons een verzoek toesturen om gebruik te maken van jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt hierbij de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij (denk aan een ander platform).
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@cribb.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-7602476.

 

AANPASSINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op het Platform worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cribb B.V.
www.cribb.nl
privacy@cribb.nl
085-7602476

Versie: 1  november 2021 | Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2021.

 

Privacy- en cookieverklaring voor gebruikers met een Cribb-account

Cribb.nl (hierna ook: “het Platform” en “Cribb”), stelt woningzoekers in staat om woningen te vinden van andere deelnemers aan het Platform die elders niet te vinden zijn. Cribb is in staat om zo een uniek aanbod te koppelen aan de woonwensen van woningzoekers.

Op het platform van Cribb worden persoonsgegevens verwerkt. Cribb respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving verwerken.

Het Platform is voor iedereen toegankelijk. Echter, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die het Platform biedt is het noodzakelijk om door jouw makelaar uitgenodigd te worden voor het Platform.

 

VERANTWOORDELIJKHEID CRIBB

Cribb verwerkt de persoonsgegevens op haar Platform in opdracht van deelnemende makelaars. Informatie over hoe er met jouw gegevens als gebruiker van Cribb wordt omgegaan, is te verkrijgen bij jouw eigen makelaar.

Cribb is wel verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het maken van analyses op basis van objectgegevens van de door jou aangeleverde woning(en) op het Platform. Hieronder kun je lezen hoe wij met deze gegevens omgaan.

 

ANALYSE OBJECTGEGEVENS WONING

Om jou als gebruiker van het Platform zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voert Cribb analyses en verwerkingen uit met betrekking tot objectgegevens van woningen op het Platform. Je moet hierbij denken aan analyses die het mogelijk maken om:

 1. iedere deelnemer inclusief jezelf direct een inzage te geven in het beschikbare aanbod binnen het platform
 2. de aankoop van jouw nieuwe woning soepeler te laten verlopen.
 3. jouw makelaars in staat te stellen nog gemakkelijker de beste woning voor jou te vinden via het Platform.

In geval van punt 1 is er geen sprake van informatie die herleidbaar is tot een adres en dus ook niet tot jou adres. Het betreft hier verwerking van objectgegevens van en voor gebruikers die toegang hebben tot het basis-account.

In het geval bij hierboven genoemde punten 2 en 3 is dit alleen van toepassing voor gebruikers die wel het volledig-account hebben. Hiervoor gebruiken we objectgegevens die in combinatie met jouw adresgegevens mogelijk naar jou ter herleiden zijn. Hiermee kunnen ze gezien worden als persoonsgegevens. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Adres;
 • Foto’s binnen en buiten (zonder herkenbare personen);
 • Digitale plattegrond;
 • Kenmerken van de woning (opp. Binnen, tuin, aantal kamers, slaapkamers, bouwjaar, ligging, etc.);
 • Verkooptekst;
 • Coördinaten voor op de kaart;
 • WOZ-waarde.

Wij verwerken de bovengenoemde objectgegevens enkel nadat wij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen. In de meeste gevallen wordt deze toestemming door jou aan je eigen makelaar gegeven. In de overige gevallen vraagt Cribb je vooraf deze toestemming (indien je niet gekoppeld bent aan een makelaar) . Deze toestemming is op ieder moment in te trekken. Wanneer jij hiervoor jouw toestemming geeft bewaren wij deze gegevens maximaal 20 jaar (in lijn met de door de NVM gehanteerde bewaartermijn voor deze gegevens).

 

HET DELEN VAN DEZE GEGEVENS MET DERDEN

Wij verstrekken de bovenstaande gegevens met jouw toestemming aan derden, om de bovenstaande doeleinden te behartigen. Met hen wordt in een overeenkomst afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Dit zijn de volgende organisaties: Succeszo BV, Raak Software Applicaties BV.

 

COOKIES

Wij maken op Cribb gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan Cribb naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van Cribb.nl mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van Cribb te analyseren en het op basis daarvan te verbeteren (analytische cookies);
 • om de bezoekers van Cribb (ook op andere websites) te voorzien van interessante advertenties (marketing cookies).

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van Cribb goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij Cribb kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen Cribb of een gekozen filter.

 

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van Cribb.nl, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

 

Marketing cookies

 • Facebook pixel

Wij maken gebruik van een Facebook Pixel om Cribb te analyseren, waarmee we Facebook voor onze bezoekers kunnen personaliseren. De cookie slaat informatie op zoals: welke Facebookgebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc.

Ook evalueert Facebook de effectiviteit van haar advertenties middels deze pixel. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform.

De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is ingesteld op één jaar.

Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

 • Google Tag Manager

Deze website maakt ook gebruik van het tagmanagementsysteem van Google. Google Tag Manager.

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Ten aanzien van de gegevens die we van jou verwerken heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij (denk aan een ander platform).
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@cribb.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-7602476.

 

AANPASSINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op het Platform worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cribb B.V.
www.cribb.nl
privacy@cribb.nl

tel: 085-7602476

Versie: 1  november 2021 | Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2021.

 

Privacy- en cookieverklaring voor bezoekers van Cribb.nl (zonder een account)

Cribb.nl (hierna ook: “het Platform” en “Cribb”), stelt woningzoekers in staat om woningen te vinden van andere deelnemers aan het Platform die elders niet te vinden zijn. Cribb is in staat om zo een uniek aanbod te koppelen aan de woonwensen van woningzoekers.

Op de website van Cribb worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst. Cribb respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving verwerken.

Het Platform is voor iedereen toegankelijk. Echter, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die het Platform biedt is het noodzakelijk om door jouw makelaar uitgenodigd te worden voor het Platform. Zonder deze uitnodiging is het natuurlijk wel mogelijk om alvast rond te kijken op onze website en contact met ons op te nemen. Deze privacy- en cookieverklaring ziet dan ook op jou als niet-geregistreerde bezoeker van Cribb.nl.

Wil je meer informatie over de wijze waarop jouw gegevens op het Platform verwerkt worden? Neem dan contact op met jouw makelaar.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Als websitebezoeker verwerken wij mogelijk de onderstaande gegevens van jou voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • NAWTE-gegevens
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van het contactformulier

 

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS       

De hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dit noodzakelijk is om een van de hierbeneden genoemde doeleinden te behartigen:

 • Het aanbieden van een functionele website (o.a. via plaatsen cookies).
 • Het afhandelen van een contactverzoek via het contactformulier op de website.
 • Om contact met je te kunnen leggen per e-mail (in het kader van de door jou afgenomen dienst of nieuwsbrief)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als jij hiervoor toestemming geeft (denk aan het inschrijven voor de nieuwsbrief), dit noodzakelijk is om een overeenkomst met je uit te kunnen voeren, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo is het mogelijk dat wij jouw gegevens delen met je makelaar op het moment dat jij hiertoe de opdracht geeft.

Wel is het mogelijk dat jouw gegevens verwerkt worden door zogeheten verwerkers van het Cribb. Zij verwerken jouw gegevens mogelijk bij het inzien, opslaan en/of ordenen van jouw gegevens. Dit gebeurt enkel wanneer dit noodzakelijk is om de website en Cribbs dienstverlening aan jou aan te kunnen bieden. Cribb.nl heeft de volgende categorieën verwerkers ingeschakeld:

 • Servicedesk voor klantcontact
 • IT-dienstverleners

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende (fysieke, technische en organisatorische) beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast, maken wij gebruik van TLS-certificaten (zichtbaar als het slotje in de adresbalk van jouw browser) ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie. Ook kan het zijn dat we het gebruik door bezoekers van Cribb.nl bijhouden door middel van logging. Bijvoorbeeld om fraude en misbruik tegen te gaan.

COOKIES

Wij maken op Cribb gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan Cribb naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van Cribb.nl mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van Cribb te analyseren en het op basis daarvan te verbeteren (analytische cookies);
 • om de bezoekers van Cribb (ook op andere websites) te voorzien van interessante advertenties (marketing cookies).

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van Cribb goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij Cribb kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen Cribb of een gekozen filter.

 

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van Cribb.nl, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

 

Marketing cookies

 • Facebook pixel

Wij maken gebruik van een Facebook Pixel om Cribb te analyseren, waarmee we Facebook voor onze bezoekers kunnen personaliseren. De cookie slaat informatie op zoals: welke Facebookgebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc.

Ook evalueert Facebook de effectiviteit van haar advertenties middels deze pixel. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform.

De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is ingesteld op één jaar.

Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

 • Google Tag Manager

Deze website maakt ook gebruik van het tagmanagementsysteem van Google. Google Tag Manager.

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw browser kun jij instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons zijn verbonden, waaronder makelaarskantoren. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun jij ons een verzoek toesturen om gebruik te maken van jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt hierbij de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij (denk aan een ander platform).
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Een verzoek tot uitoefening van jouw rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@cribb.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-7602476.

 

AANPASSINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Cribb B.V.
www.cribb.nl
privacy@cribb.nl

085-7602476